Top 5 brandoorzaken rietgedekte huizen

Top 5 brandoorzaken rietgedekte huizen

Delen

Uw rietgedekte huis is een kostbaar, maar ook een kwetsbaar bezit. Brand dient daarom te allen tijde voorkomen te worden. Om deze reden hebben wij onderzoek gedaan naar specifieke brandoorzaken van rietgedekte panden.

Het onderzoek is uitgevoerd door senior schade-experts van EMN Expertise waarbij er is gekeken naar de oorzaak van brand in rietgedekte huizen in de afgelopen vijf jaar.

Top 5 brandoorzaken

  • Ontbreken of defecte vonkenvanger
  • Pyrolyse*
  • Brandstichting
  • Technisch defect in de woning
  • Bliksem en overig

* Pyrolyse is langdurige verhitting van hout dichtbij het rookkanaal. Door langdurige blootstelling aan hitte (soms vele jaren) wordt het materiaal in de nabijheid droog en kan zelfs bij een relatief lage temperatuur gaan branden.

 

Belangrijkste conclusies

  • Bijna 2/3 van de brandoorzaken ontstaat in of rondom het rookgaskanaal. Bijvoorbeeld de vonkenvanger ontbreekt, is beschadigd of de schoorsteen is onvoldoende gereinigd waardoor een schoorsteenbrand kan ontstaan.
  • Opmerkelijk is dat een groot deel van de branden indirect door de bewoners zelf wordt veroorzaakt en dus ook voorkomen had kunnen worden.
  • In bijna 25% was ‘slecht onderhoud’ oorzaak van de brand
In bijna 25% was ‘slecht onderhoud’ oorzaak van de brand

Open haard tijdens de feestdagen

De komende feestdagen is hét moment om de open haard gezellig te laten branden. Dit is natuurlijk geen enkel probleem, echter het stoken van (cadeau)papier, boeken of tijdschriften in de open haard is sterk af te raden. De kans bestaat dat de aanwezige lijm smelt en door de schoorsteen én de vonkenvanger op het rieten dak terecht komt. Dit levert direct brandgevaar op.

 

Tip!

Laat de schoorsteen, wanneer dat nog niet is gebeurd, voorafgaand aan de feestdagen reinigen door een schoorsteenveger. Als u slechts enkele keren per jaar stookt is de kans reëel dat het kanaal verstopt zit met vogelnesten, ongedierte of bladeren. Schakel uw schoorsteenveger dus tijdig in.

 

Wist u dat…

U een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal herkent?
De meeste branden in de wintermaanden plaatsvinden? Terwijl de herfstmaanden het hoogste aantal schades hebben?
Er jaarlijks in ons land meer dan tweeduizend schoorsteenbranden zijn?

Rietgedekte woningen verzekeren

Bekijk ook

Preventietips voor het voorkomen van brand(schade)
Rieten dak preventie

Wanneer een rieten kap eenmaal brandt, is deze moeilijk meer te redden. Daarom is het voorkomen van brand zo belangrijk. De laatste jaren is het aantal schadeclaims helaas aanzienlijk gestegen en ook de hoogte van de uitgekeerde schadebedragen is fors toegenomen. Door middel van bovengenoemde preventietips is het mogelijk de kans op (brand-)schade te beperken of zelfs te voorkomen.

Indien u nog vragen mocht hebben dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.