Aangesloten bij

Om de kwaliteit van onze adviezen te blijven waarborgen zijn wij eveneens aangesloten bij diverse in Nederland erkende instellingen. Onderstaand kunt u meer lezen over waar we zijn aangesloten en wat dit voor u als klant betekent.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft als belangrijkste kerntaak om toezicht te houden op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten. Het toezicht wordt op basis van de Wet Financieel Toezicht (artikel 1:25) gebaseerd en gehandhaafd.

Alle financiële dienstverleners in Nederland zijn verplicht een vergunning te hebben bij de AFM. De voorwaarden voor het verstrekken van een vergunning zijn onder andere betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, integriteit et cetera.

Ons AFM-vergunningsnummer: 12006075

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Het instituut behandelt alle klachten met betrekking tot financiële producten en diensten. Kifid bemiddelt en oordeelt over geschillen tussen consumenten en hun financiële dienstverleners. Bijvoorbeeld banken, verzekeraars en intermediairs. Kifid is geheel onafhankelijk gedurende de beoordeling van de klachten.

Ons Kifid-aansluitnummer: 300.003277

Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)

Iedere onderneming in Nederland is verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De registratie bevordert de algehele rechtszekerheid bij het zaken doen in Nederland.

Ons KvK-nummer: 30205330

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)

Het Private Insurance Network (PIN), waar we mede-initiatiefnemer van zijn, heeft haar eigen volmachtbedrijf Private Insurance Assuradeuren (PIA). Dit volmachtbedrijf is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Hiermee geeft onze gezamenlijke volmacht aan dat zij voldoen aan de normen en hoge kwaliteit van dienstverlening van de NVGA.

Onze klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan leest u hier meer over onze klachtenprocedure.

Thomas en Eduard - Paardekooper
“Onze relaties zijn bijzondere mensen, met bijzondere verhalen.” EDUARD & THOMAS Paardekooper Private Insurance