Private Insurance Assuradeuren

Private Insurance Network is een uniek samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse en Belgische middelgrote assurantiebedrijven die de expertise en ervaring op het gebied van het verzekeren van bijzondere risico’s samenbrengen.

Dienstenwijzer Paardekooper

Krachten bundelen

Deze samenwerking wordt onderstreept in een gemeenschappelijk volmachtbedrijf: Private Insurance Assuradeuren (PIA). Door de inkoopkracht te bundelen kunnen verzekeringsoplossingen aanmerkelijk uitgebreider, concurrerender én sneller aangeboden worden. Hierdoor zijn de aangesloten bedrijven nog beter in staat om de beste verzekeringsoplossingen tegen scherpe tarieven bij gespecialiseerde verzekeraars aan te bieden.

Verzekering bedrijven

Belangentransparantie

De samenwerking zou consequenties kunnen hebben voor het soort advies dat verstrekt wordt. Hierom willen wij graag toelichten welke varianten onderscheiden worden en waarom wij gekozen hebben voor deze wijze van bemiddeling.

PIA Aandeelhouders Paardekooper

Gezamenlijk aandeelhouder

Naast vier andere bemiddelaars zijn we gezamenlijk aandeelhouder van Private Insurance Assuradeuren. Private Insurance Assuradeuren is een zogeheten gevolmachtigde agent. Deze samenwerking zou consequenties kunnen hebben voor het soort advies dat verstrekt worden. Hierdoor willen wij graag toelichten welke varianten onderscheiden worden en waarom wij gekozen hebben voor deze wijze van bemiddeling.

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen:

  • Ongebonden objectieve bemiddeling
  • Ongebonden selectieve bemiddeling
  • Gebonden bemiddeling.
Paardekooper - Beloningsbeleid

Ongebonden selectieve bemiddeling

Bij Paardekooper is er sprake van ongebonden selectieve bemiddeling. Dat wil zeggen dat wij met geen enkele aanbieder productieafspraken hebben, maar toch niet met alle aanbieders zaken doen.

We hebben ervoor gekozen om samen te werken met betrouwbare verzekeraars die gespecialiseerd zijn in het hogere particuliere segment waarbij ons volmachtbedrijf Private Insurance Assuradeuren een preferente positie inneemt. Periodiek beoordelen wij de producten van aanbieders in verhouding tot de prijs en de kwaliteit van het product en de dienstverlening. Op basis van deze beoordeling maken wij een selectie van de aanbieders welke wij in onze adviezen betrekken. Wij zijn van mening dat we de klant het beste van dienst kunnen zijn door deze vorm van bemiddeling toe te passen.

Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Sebastiaan - Paardekooper
“Een bijzonder samenwerkingsverband waarbij onze krachten worden gebundeld in het voordeel van de klant.” SEBASTIAAN Paardekooper Private Insurance