Duurzaamheidsambitie: in 2023 klimaatneutraal

Duurzaamheidsambitie: in 2023 klimaatneutraal

Delen

Ook wij voelen ons verantwoordelijk een bijdrage te leveren en te investeren in een groene, duurzame toekomst. Maar waar begin je?

Tal van bedrijven zijn ons al voorgegaan en hebben ons geïnspireerd. Zo heeft De duurzame Adviseurs ons vorig jaar al geadviseerd en in kaart gebracht wat onze huidige CO2-uitstoot is, een soort nulmeting. Dit voorzag ons van inzicht maar bood ons ook een concreet stappenplan welke energiebesparende maatregelen wij het beste konden uitvoeren om onze CO2-footprint te reduceren. Inmiddels hebben ook wij onze ambitie geformuleerd voor een duurzamer kantoor; klimaatneutraal vanaf 2023. Beginnende om fors te investeren in zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen om daarna het restant te compenseren. In januari 2023 staat een ingrijpende verbouwing gepland van ons kantoor, waarbij verduurzaming een belangrijk thema is.

Het CO2-rapport van ons bedrijf staat hier online ter inzage op onze website. De gedachte achter het delen van zowel ons CO2 beleid als onze ervaringen is om onze omgeving (klanten, medewerkers, business partners) te inspireren om zelf stappen te gaan zetten. Bekijk daarom gerust het rapport en doe er je voordeel mee!