Waarom een kunstverzekering?

Waarom een kunstverzekering?

Delen

Veel kunstbezitters gaan er vanuit dat een inboedelverzekering een goede dekking biedt voor schade aan hun kostbare bezittingen. Bij schade blijkt achteraf veelal dat dit niet altijd het geval behoeft te zijn.

Kunst verzekering

De beperkingen van een inboedelverzekering

Onder inboedelverzekeringen zijn vaak limieten opgenomen voor kunst of andere kostbaarheden. Voor kunstobjecten geldt vaak een maximum van € 10.000,– per gebeurtenis. Bij sieraden ligt dit doorgaans € 6.000,– als maximale vergoeding per schade geval.

 

Nieuwwaarde

De grondslag van een inboedelverzekering is de nieuwwaarde. Letterlijk gezien kan namelijk als nieuwwaarde worden uitgelegd de kosten van het doek, de olieverf, de kwasten en een aantal arbeidsuren! Een kunstverzekering biedt uitkomst door te verzekeren op basis van vaste taxatie- of aankoopwaarde.

Een kunstverzekering biedt uitkomst door te verzekeren op basis van vaste taxatie- of aankoopwaarde.

Lagere premie én geen eigen risico

Eén van de voordelen om kunst apart te verzekeren is de lagere premiestelling dan de inboedelpremie. Daarnaast kent een kunstverzekering géén eigen risico, waar dit bij een inboedelverzekering vaak wel het geval is.

Antiek verzekeren

Waardevermindering

Het kan ook voorkomen dat kunstobjecten tezamen een set vormen (bijv. bij kandelaren, vazen, oorbellen, etc.). Als één object verloren gaat krijgt men derhalve bij een inboedelverzekering slechts een maximale vergoeding van 50%. De waardevermindering kan echter veel meer zijn! In een goede kostbaarhedenverzekering is de zgn. ‘paren- en stellenclausule’ opgenomen welke dekking biedt voor de waardevermindering van het geheel.

Lees meer over deze verschillen in het artikel ‘De kunst van goed Verzekeren’.

 

Dit artikel is mogelijk gemaakt door Paardekooper Private Insurance in samenwerking met HISCOX Nederland.