Uw rieten dak in de winter

Uw rieten dak in de winter

Delen

Opmerkelijk is dat een groot deel van de branden indirect door de bewoners zelf wordt veroorzaakt en dus ook voorkomen had kunnen worden. Oorzaken zijn bijvoorbeeld het stoken van boeken of tijdschriften in de open haard. Hierdoor smelt de aanwezige lijm en komt door de schoorsteen én vonkenvanger op het rieten dak terecht!

Rietgedekte woningen verzekeren

Brand voorkomen in uw rieten dak

U heeft via ons kantoor uw rietgedekte huis verzekerd. Dit is een kostbaar bezit, maar ook een kwetsbaar bezit. Met onderstaande preventietips kunt u het risico op brand beperken en mogelijk schade voorkomen.

Wanneer een rieten kap eenmaal brandt is deze moeilijk te redden. Daarom is het voorkomen van brand zo belangrijk.

Preventietips voor het voorkomen van brand (rondom de schoorsteen):

  • Stook uitsluitend hout en geen andere materialen (zoals tijdschriften, boeken, cadeaupapier etc.).
  • Stook hout dat minimaal twee jaar lang gedroogd is. Hout dat niet droog is, geeft vonken en vergroot de kans op brand.
  • Laat uw schoorsteen jaarlijks vegen door een erkend bedrijf.
  • Stookt u iedere dag? Dan is ons advies om uw schoorsteen twee keer per jaar te laten vegen aan het begin van de herfst en in februari.
  • Een vonkenvanger is bij álle rietgedekte woningen mét open haard verplicht. Laat deze dan ook regelmatig controleren.

 

Andere maatregelen om de kans op schade te beperken:

  • Zorg dat u een werkzame brandblusser van minimaal 6 kg in huis heeft (voorwaarde vanuit de verzekering!). Het advies is de brandblusser jaarlijks te laten controleren. Een onderhoudscontract zorgt voor de gewenste periodieke keuring.
  • Heeft u nog geen brandblusser? Wij adviseren een schuimblusser aan te schaffen in plaats van een poederblusser. Een poederblusser kan namelijk vervelende gevolgschade geven aan audio- en computerapparatuur etc.
  • Diverse brandmelders of een brandmeldinstallatie kunnen het ontstaan van brand mogelijk in een vroeg stadium signaleren.
  • Kortsluiting in de elektronische installaties is een veel voorkomende schadeoorzaak. Is uw installatie up-to-date? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van stotz-zekeringen.
  • En uiteraard goed huisvaderschap in algemene zin zoals regelmatig onderhoud van de rieten kap door een vakkundig rietdekker. Dit kan onnodige schades voorkomen.
Aansprakelijkheidsverzekering

Voorkomen van brand

Wanneer een rieten kap eenmaal brandt is deze moeilijk te redden. Daarom is het voorkomen van brand zo belangrijk. De laatste jaren is het aantal schadeclaims aanzienlijk gestegen en ook de hoogte van de uitgekeerde schadebedragen is toegenomen. Door middel van bovengenoemde preventietips hopen wij gezamenlijk de kans op (brand)schade te beperken en mogelijk zelfs te voorkomen.

Indien u nog vragen mocht hebben dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via: 030 – 303 21 20 of private-insurance@paardekooper.net