Stormschade, wat is wel gedekt en wat niet?

Stormschade, wat is wel gedekt en wat niet?

Delen

Door klimaatveranderingen krijgen we steeds vaker te maken met hevige stormen. Veelal waaien bomen om of komen grote takken los, dakpannen komen van het dak af en schuttingen vallen om. Maar wat is er nou wel gedekt en wat niet? Dat proberen we in deze blog duidelijk te maken.

Storm

Achtergrond; waarom is stormschade soms wel/niet verzekerd?

In slechts enkele uren tijd kan er soms voor honderden miljoenen euro’s aan schade in Nederland ontstaan en kan er van alles kapotwaaien, van kleine tot zeer grote schades. Om de schadelast voor verzekeraars beheersbaar te houden zijn relatief kleine schades aan tuinaanleg of tuinmeubilair daarom vaak niet verzekerd, maar zijn vaak grote calamiteiten vanzelfsprekend juist wel verzekerd (omwaaien van een boom op je huis). De meeste verzekeraars hanteren een soortgelijke dekking bij storm.

Wanneer is er sprake van storm?

Volgens de meeste voorwaarden is er sprake van storm bij wind met een snelheid van minimaal 14 meter per seconde. Dit staat gelijk aan windkracht 7 of hoger. Hiervoor wordt de hoogste windstoot op het dichtstbijzijnde uur van het moment van de schadegebeurtenis, op het dichtstbijzijnde KNMI-meetpunt bij het woonhuis als uitgangspunt genomen.

Schade aan het woonhuis (verzekerd)

Onder het “woonhuis” wordt bij de meeste verzekeraars ook andere bouwsels verstaan, zoals bijgebouwen, zwembaden, vaste jaccuzi’s, zonweringen en vaste terreinafscheidingen. Tot het woonhuis wordt meestal niet gerekend: tuinaanleg, beplanting, bestrating en schotelantennes.

Stormschade aan het woonhuis is bijna altijd verzekerd op de opstalverzekering. Bij een erfafscheiding wordt gekeken of dit gedeeld is met de buren. Als dit zo is, dient de schade op beide polissen gemeld te worden en zal de schadelast gedeeld worden. Beide verzekeraars zullen dan wel het geldende eigen risico in mindering brengen.

Schade aan tuinaanleg, beplanting en bestrating (beperkt of niet gedekt)

De meeste verzekeraars hebben een beperkte dekking voor stormschade aan de tuinaanleg. Wanneer een boom in de tuin omvalt (en geen schade aan het woonhuis veroorzaakt), zijn de kosten voor het opruimen van de boom vaak niet gedekt. Valt de boom op het woonhuis, dan zijn de kosten voor het weghalen van de boom vaak wel gedekt. De kosten voor het afvoeren van de boom zijn vaak weer niet gedekt. Ook kosten voor het opnieuw aanleggen van de tuin en herplanten van een boom of andere tuinaanleg is niet verzekerd.

Tip: Controleer periodiek bomen en andere tuinaanleg op loshangende (of dode) takken om schade tijdens storm te voorkomen.

Schade aan tuinmeubilair

In de tuin bevinden zich vaak tuinmeubelen, parasols, speeltoestellen of losse buitenbaden (niet verankerd). De meeste inboedelverzekeringen kennen een beperkte dekking voor inboedel die zich buiten het woonhuis bevindt. Stormschade is dan vaak uitgesloten van de dekking. Het is daarom belangrijk schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Tip: Zet de tuinmeubels binnen (of vast) en controleer bevestigingen of deze nog voldoen.

Stormschade door buren

Ontstaat er stormschade door de buren, bijvoorbeeld door een omvallende boom? Dan moet je dit ook bij de eigen inboedelverzekering of opstalverzekering claimen. Stormschade is vaak overmacht, dus dan zijn buren of ben jijzelf vaak niet aansprakelijk voor schade aan anderen. Voor schade zónder storm kun je de buren wel aansprakelijk stellen.

Vragen?

Mocht er toch iets onduidelijk zijn, neem dan contact met ons op, dan helpen wij u uiteraard graag!