Rookmelders verplicht verzekeringsdekking

Rookmelders verplicht verzekeringsdekking

Delen

Om het aantal doden bij woningbranden te verminderen gelden er vanaf 1 juli 2022 nieuwe regels. Vanaf die datum is in iedere woning in Nederland een rookmelder verplicht op iedere verdieping en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Dit staat in het Bouwbesluit van onze overheid. Voor nieuwbouw woningen geldt deze verplichting al sinds 2003 en vanaf 1 juli 2022 dus ook voor bestaande woningen.

Wie is verantwoordelijk?

De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het ophangen van rookmelders en voor het onderhoud ervan. Bij een huurwoning is de verhuurder verantwoordelijk voor het plaatsen van de melders. De huurders zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Als er sprake is van een VvE dan is het een taak van de VvE om te zorgen dat gezamenlijke ruimtes, zoals het trappenhuis en de entree, voorzien zijn van rookmelders en dat deze worden onderhouden.

Aan welke eisen moet een rookmelder voldoen?

Een rookmelder moet tenminste voldoen aan de EN-14604 norm. Voor rookmelders op stroom (verplicht voor nieuwbouw) geldt dat deze moeten voldoen aan de NEN-2555 norm. Melders die aan deze norm voldoen geven een goed en luid signaal bij rook of brand, zijn eenvoudig te monteren en detecteren op tijd of er rook aanwezig is. Ze dienen daarnaast ook voorzien te zijn van een CE-keurmerk. Rookmelders hoeven niet aan elkaar gekoppeld te worden, maar dat is voor extra veiligheid wel aan te raden. Als een zolder geen verblijfsruimte is, hoeft hier geen melder te worden geplaatst.

Wat als een woning niet voldoet aan de rookmelderplicht?

Verzekeraars hebben de polisvoorwaarden op dit moment nog niet aangepast met betrekking tot de eis voor voldoende rookmelders in een woning. Het niet hebben van een rookmelder heeft nu derhalve geen gevolgen voor de verzekeringsdekking. Mochten de voorwaarden  in de toekomst wel worden aangepast, dan wordt u daar uiteraard vooraf van op de hoogte gebracht.

Eigenaren en bewoners van woningen zullen zich echter ook zonder aanpassing van polisvoorwaarden wel moeten houden aan het vernieuwde bouwbesluit, waarin de verplichting is opgenomen.