Het toenemende risico op internetcriminaliteit

Het toenemende risico op internetcriminaliteit

Delen

Vorig jaar zijn er wereldwijd ca. 400.000 websites en 1,3 miljoen e-mailadressen gehacked. Volgens recente schattingen van TNO bedraagt de schade die hackers aanrichten alleen al in Nederland ca. € 10 miljard per jaar. Toch heeft ruim 90% van de bedrijven zich niet tegen deze risico’s verzekerd.  

DGA's en ondernemers - Paardekooper

Kent uw bedrijf een dergelijk risico?

Als uw adviseur op het gebied van alle benodigde verzekeringen, vinden wij het noodzakelijk u op de hoogte te brengen van het toenemende risico van deze internetcriminaliteit. De gevolgen van een ”hack” kunnen zeer aanzienlijk zijn en zelfs de continuïteit van alle soorten van bedrijven in gevaar brengen!

Het “up-to-date” houden van een virusscanner in combinatie met een firewall is vaak niet afdoende. Er dient meer te gebeuren. Om in kaart te brengen of uw specifieke bedrijf een dergelijk risico kent, hebben wij enkele vragen opgesteld:

  • Heeft u computers nodig in het productieproces?
  • Heeft u uw website nodig om omzet te genereren?
  • Beschikt u over vertrouwelijke data als patenten en bedrijfsgeheimen?
  • Beschikt u over privacy gevoelige informatie van uw relaties?

Wanneer u één of meerdere van de bovenstaande vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, doet u er ons inziens verstandig aan om een speciale ‘Data Risks verzekering’ te overwegen.

Het “up-to-date” houden van een virusscanner in combinatie met een firewall is vaak niet afdoende. Er dient meer te gebeuren.

Data Risks verzekering

Een Data Risks verzekering biedt dekking tegen de gevolgen van inbreuk op data. U bent dan verzekerd tegen de gevolgen van: systeeminbraak, diefstal van privacygevoelige gegevens, digitale aansprakelijkheid, hacking, afpersing en omzetverlies door cyberaanvallen.

 

Wist u dat…

… cybercrime de snelst groeiende vorm van misdaad is?
… verlies van data en hacking niet of slechts voor een deel gedekt is onder de traditionele verzekeringen?
… zowel online als offline omzetderving wordt vergoed door een Data Risks verzekering?
… door het werken met mobile devices vanuit huis, het steeds aantrekkelijker is om via deze draagbare apparaten makkelijk aan vertrouwelijke gegevens te komen.
… u als bedrijf aansprakelijk bent indien u, ongeacht de oorzaak, uw vertrouwelijke klantgegevens verliest?

 

Informatie opvragen

Indien u een (vrijblijvende) offerte van ons wilt ontvangen, verzoeken wij u het formulier volledig in te vullen. Wanneer u telefonisch wilt overleggen wat de gevolgen voor uw bedrijf kunnen zijn en wat hiervoor de verzekeringsmogelijkheden zijn, dan zijn wij bereikbaar op: 030 – 303 21 50 of bedrijven@paardekooper.net.