Heeft u een grote kunstcollectie of familie erfenis?

Heeft u een grote kunstcollectie of familie erfenis?

Delen

Deze verzekeringsmogelijkheden kent u wellicht nog niet.

Kunstverzamelaars met een omvangrijke en kostbare collectie, die vaak jarenlang met zorg is opgebouwd, blijken soms helemaal niet verzekerd te zijn. Diverse bezwaren kunnen hieraan ten grondslag liggen. Laten wij hierop inzoomen en diverse maatwerk mogelijkheden voor het beschermen van de jarenlange passie, levenswerk of familie erfenis nader uitlichten.

Kunst en kostbaarheden

‘Alles’ verzekeren of helemaal ‘niets’ verzekeren zijn twee uitersten. Bij grotere kunstcollecties zijn er vaak meer (maatwerk) mogelijkheden om tot een gepaste oplossing te komen. Soms kan een beperktere dekking uitkomst bieden om tegemoet te komen aan de wensen en persoonlijke situatie van een kunstverzamelaar met een substantiële collectie.

Eduard Paardekooper: “ik sprak laatst nog een kunstliefhebber met een serieuze verzameling, eigenlijk zelfs een klein museum te noemen. Als dan de verzekering ter sprake komt roept men soms ‘ik heb niets verzekerd, mijn héle collectie verzekeren is onbetaalbaar”. Of: ‘ik wil geen alarmsysteem dus is mijn kunstverzameling onverzekerbaar’. Eduard: “Helemaal niets verzekeren is het andere uiterste, er zijn vaak nog meer mogelijkheden in plaats van enkel ‘alles’ of helemaal ‘niets’ te verzekeren”. Thomas Paardekooper: “Hier wordt ons vak pas écht leuk! In samenspraak kijken naar de best passende oplossing, rekening houdend met de persoonlijke situatie en individuele wensen van relatie; dat is maatwerk, dat is Private Insurance”.

Er zijn vaak nog meer mogelijkheden in plaats van enkel ‘alles’ of helemaal ‘niets’ te verzekeren.

Dekkingsmogelijkheden voor het verzekeren van grotere kunstcollecties

 • All Risks dekking (volwaardige dekking)
 • All Risks dekking (diefstalrisico uitgesloten)
 • All Risks dekking (uitsluiting waardevermindering)
 • Restauration-only dekking
 • First-loss dekking
 • Enkel een ‘locatie’ dekking
 • Enkel een ‘brand’ dekking
 • Select aantal objecten met hoge waardes verzekeren
 • Verhoogd eigen risico

 

Familie erfenis

Wanneer een collectie een familie erfenis betreft dan kan de verzekeringsbehoefte anders zijn. De behoefte bij de erfgenamen ligt meestal op behoud en beheer van de collectie. Zo is bijvoorbeeld het verzekeren van het ‘diefstalrisico’ misschien wel minder relevant. Immers, als een erfstuk wordt gestolen wordt er waarschijnlijk geen nieuw object aangekocht en daarom de behoefte aan een schadevergoeding minder noodzakelijk.

Een tweede aspect is dat de erfgenamen vaak de intentie hebben om de erfstukken binnen de familie te houden. Hierdoor is dekking tegen ‘waardevermindering’ wellicht minder relevant. Verkoop van de objecten zal waarschijnlijk toch niet plaatsvinden. Bij omvangrijke collecties kan daarom gekozen worden om specifieke elementen uit te sluiten waardoor een lagere premiestelling mogelijk wordt.

Paardekooper verzekeringen - Familie en gezondheid

Diverse mogelijkheden om grote kunstcollecties te verzekeren.

 • All Risks-dekking
  Beginnende met de meest volledige dekking te noemen: de allrisk dekking. Hierbij is de kunstcollectie wereldwijd verzekerd tegen alle voorkomende schade; brand, waterschade, inbraak, tijdens transport en zelfs eigen schuld schades. Dit is de meest uitgebreide dekking die mogelijk is.

 

 • All Risks-dekking ( ‘diefstalrisico’ uitgesloten)
  Indien iemand geen inbraakalarmsysteem heeft (of niet voldoet aan de gestelde vereisten vanuit de verzekeraar) en bij relatie ook niet de intentie er is dit te laten installeren kan voor deze optie gekozen worden. Hierdoor is men wél verzekerd voor grote calamiteiten, zoals brand-, water- of breukschade.

 

 • All Risks-dekking (uitsluiting waardevermindering)
  Deze optie is van toepassing wanneer ‘verkoop’ van objecten niet waarschijnlijk is. Dit speelt in grote mate bij kunstwerken die onderdeel zijn van een familie erfenis. Erfgenamen hebben vaak de intentie om de erfstukken binnen de familie te houden. Hierdoor is dekking tegen ‘waardevermindering’ minder relevant. Verkoop van objecten zal waarschijnlijk toch niet plaatsvinden. Bij omvangrijke collecties kan daarom gekozen worden om specifieke elementen uit te sluiten waardoor een lagere premiestelling mogelijk wordt.

 

 • Enkel een ‘restauration-only’ dekking
  Deze optie is met name van toepassing bij het verzekeren van musea, stichtingen of sociëteiten. Hierbij is de gedachte dat indien een object gedeeltelijk beschadigd is, het wenselijk is dit te laten herstellen (en dus behoefte bestaat tot schadevergoeding). Wanneer een object van historische waarde is (en dermate uniek is), is er überhaupt geen (soortgelijke) vervanging mogelijk. Bij een ‘total loss’ heeft een schade-uitkering daarmee eigenlijk weinig waarde. Met die gedachte is het dus alleen zinvol om iets te laten restaureren bij een deelschade aan het object. Indien het object total loss verklaard is, volgt er dan ook geen vergoeding. De beperktere dekking kent daarmee ook een lagere premiestelling.

 

 • First-loss dekking
  Dit wordt ook wel een ‘premier-risque dekking’ genoemd. Hierbij is het uitgangspunt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de totaal verzekerde waarde verloren gaat. Bijvoorbeeld omdat de kunstcollectie over verschillende adressen is verspreid. Bijvoorbeeld de totale collectie is € 5 miljoen waard, enkel wordt er tot € 1 miljoen verzekerd. De eerste miljoen is dus verzekerd, daarboven is er géén dekking meer. Het voordeel van deze verzekeringsvorm is dat er geen onderverzekering is bij partiële schade tot € 1 miljoen!

 

 • Enkel een ‘locatiedekking’
  Een allrisk kunstverzekering kent vaak standaard een ‘werelddekking’ voor alle objecten. Zo is er ook dekking tijdens transport en op andere locaties in Nederland en in het buitenland. Echter, mocht de wens er zijn om de premie naar beneden bij te stellen, kan gekozen worden voor deze beperktere dekking. Er is dan alleen dekking van kracht op het op het polisblad genoemde locatie; bijvoorbeeld het huisadres. Dit kan van toepassing zijn bij stichtingen of bibliotheken waarbij de collectie zich zelden verplaatst.

 

 • Enkel een ‘brand-dekking’
  Mocht de uitdrukkelijke wens er zijn om de dekking nog verder te beperken dan kan de collectie enkel tegen ‘brand’ verzekerd worden. Dit is de meest beperkte dekking en kent eveneens ook de laagst mogelijke premie. Dit komt relatief ook maar zelden voor.

 

 • Enkel sommige objecten verzekeren
  Een relatief eenvoudige oplossing die dikwijls vergeten wordt. Een kunstverzekering is een ‘objectenverzekering’. Men kan dus zelf aangeven welke objecten men wel en niet wenst te verzekeren. Deze optie wordt toegepast wanneer de samenstelling van de collectie bestaat uit relatief veel verschillende objecten met een lage waarde. Te denken valt aan objecten met waardes onder € 1.000 per object. Dit maakt het taxeren van de gehele collectie zeer arbeidsintensief en dus ook duur. Er kan dan gekozen worden om enkel de duurdere objecten te verzekeren. Indien er in het verleden al een taxatie is uitgevoerd kan men op het taxatierapport aangeven welke objecten in de verzekering dienen te worden opgenomen. Men verzekert dus eigenlijk uitsluitend wat men écht nodig acht.

 

 • Polis eigen risico
  Een kostbaarhedenverzekering kent standaard geen eigen risico. Echter indien men de wens uitspreekt om enkel tegen grotere calamiteiten verzekerd te willen zijn kan een bewuste keuze gemaakt worden een om kleinere schade(s) zelf te dragen. In dergelijke gevallen wordt het eigen risico gelijk gesteld aan het eigen risico dat van toepassing is op de opstal- en inboedelverzekering. Bij gespecialiseerde verzekeraars kan het eigen risico naar eigen wens verhoogd worden, bijvoorbeeld een eigen risico van € 1.000, € 2.500 of hoger. Bij het verzekeren van grotere kunstcollecties kan het aantrekkelijk zijn om dit toe te passen aangezien de jaarlijkse premiebesparing substantieel kan zijn.

 

Paardekooper Private Insurance – Sinds 1991 gespecialiseerd in het verzekeren van waardevolle bezittingen

Paardekooper heeft een totaalconcept voor de vermogende particulier, ondernemer en families. Het verzekeren van kunst, schilderijen, antiek, sieraden, zilver en andere waardevolle bezittingen is reeds jarenlang een onderscheidende specialisatie. Mocht u geïnteresseerd zijn naar onze mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie dan verzorgen wij graag een uitgewerkte offerte.

Speciaal voor bezoekers die tijdens de PAN Amsterdam een kunstobject of sieraad aankopen, biedt Paardekooper Private Insurance 1 jaar gratis aankoopdekking.